informacje o wcześniejszych emeryturach w Polsce. Kto i na jakich zasadach może przejść na wcześniejszą emeryturę


Wcześniejsze emerytury

Wcześniejsze emerytury w Polsce dla nauczycieli i innych zawodów. Zasady wcześniejszych emerytur.

Wcześniejsze emerytury

wcześniejsze emerytury

 
 

Wcześniejsze emerytury przeznaczone są wyłącznie dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Proszę jednak pamiętać, że inne przepisy stosuje się do kobiet a inne do mężczyzn.

Kobiety mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury w dwóch przypadkach:
1. po przekroczeniu wieku 55-ciu lat i minimalnym 30-sto letnim stażu (okresie składkowy lub nieskładkowy), lub:
2. po skończeniu 55-ciu lat i udowodnieniu co najmniej 20-letniego okresu składkowego bądź nieskładkowego oraz gdy występuje uznanie za całkowicie niezdolną do pracy.

Mężczyźni przechodzą na wcześniejszą emeryturę tylko w jednym przypadku:
1. gdy skończą 60 lat i udowodnią 25-letni okresu składek emerytalnych oraz gdy uznany jest za całkowicie niezdolnego do pracy.

Wcześniejsza emerytura przysługuje również osobą:
1. którzy przed składaniem wniosku o emeryturę pracowali przez minimum pół roku na podstawie umowy o pracę (liczy się także część etatu).
2. które przed zgłaszaniem wniosku o emeryturę pracowały wraz z opłacanym ubezpieczeniem pracowniczym, inaczej mówiąc do ostatniego dnia należy pracować u kogoś lub posiadać własną działalność gospodarczą.

Nie nie ma konieczności spełniania warunku "pozostawania w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy ubezpieczenia", jeżeli w dniu zgłaszania wniosku o emeryturę było się na rencie.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przeczytaj również inne ciekawe informacje:
Transport samochodowy w Polsce i międzynarodowy. Seriale telewizyjne najpopularniejsze polskie. Domy z bali ceny i producenci.